Svalehaven

Rum til Kærlighed for Jord & Ånd

Lykkeskolen

- Et levende læringsfællesskab af mangfoldige medskabere funderet på næstekærlighed, jordforbindelse og åndsliv

Læringen tager udgangspunkt i havens rum, hvor vi finder vores plads i naturens kredsløb og bruger vore hjerter, hoveder og hænder til at frembringe næring og skønhed til gavn og glæde;

Sammen skaber vi en ramme, der støtter den enkelte i at dirigere sin energi og sine særlige gaver i en konstruktiv retning, som efterlader positive aftryk på jorden og skaber gode forbindelser til omgivelserne;

Lykkeskolen råder over tre udendørs undervisningsområder:

  • Urtehaven frembringer vi læge- og krydderurter, og lærer hvordan vi bedst gør brug af deres medicinske og kulinariske egenskaber;
  • Skovhaven lærer vi med forbillede i naturens egne mønstre
    at skabe og pleje et helstøbt økosystem, der tjener menneskets
    mange behov;

  • Spiralhaven dyrker vi afgrøder til fællesspisning;

Disse tre haver er – som Svalehaven sin helhed – skabt ud af en grundlæggende kærlighed til jorden og bl.a. inspireret af permakulturelle principper;

Lykkeskolen er for alle der har lyst til at indgå i et nærende fællesskab, og medvirke til at skabe og forskønne  omgivelserne;

Vi mødes som udgangspunkt i Svalehaven to gange om ugen, og går sammen igennem årstiderne;
Herudover foretager vi ekskursioner, og fejrer højtider med gamle såvel som nye traditioner;

Havebrug, håndarbejde, madlavning, bevægelse, musik og fællessang – og
bæredygtig livsførelse generelt er essentielt i vores kulturliv;

Her mødes vi, voksne som børn i alle aldre, og lærer bestandigt af hinanden;

Vi deler vores viden og kundskaber i et trygt og inspirerende læringsrum;

Her er plads til sensitivitet og til barnets egne impulser og idéer; og de voksne kan stille deres pædagogiske evner og kreative kræfter til rådighed indenfor den givne ramme; og for eksempel holde foredrag, facilitere workshops eller agere mentorer for børn eller andre voksne;

Urtekraft

Would you like a safe space to open up and share your dreams and challenges with like-minded people, to get motivated and inspired to attain your goals? Then this is for you.

By speaking sincerely and fearlessly together, we can change the subconscious programming that has been holding us back from self-realization and discovery of our greatest path. We support your dreams and empower you to transcend any limiting beliefs.

Urkraft Ting is a gathering in truth and compassion to embody the unique expression of the individual soul and to join forces to discover our collective unlimited creative potential.

We form a circle to give voice and ears to what is on our hearts and minds in the moment. In this way we learn from and inspire each other, sharing and exploring ideas with the aim of realizing them without struggle.

One or more specific themes may be explored. And occasionally, speakers are invited to give a presentation to serve as a base for a conversation.

The purpose of Urkraft Ting is to visualize, co-create and manifest an increasingly harmonious reality, and celebrate our freedom of will in the spirit of authenticity, joy and love.

We facilitate workshops for various fellowships in private and open settings.

Vejledning

Besides, we offer therapeutic guidance for individuals or partners, who seek to resolve strain and tension in their relations and overcome the hurdles in their paths.

Feel free to contact us for more information.